One Team – Your Phygital Agency
Ad

News

Published on 24 Νοεμβρίου 2021 | by Greekports

0

Εξέλιξη δραστηριοτήτων – Διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία, και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

 

  1. Έσοδα από πωλήσεις, κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο 2021 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2020.

 

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 113.850 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 41.851 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 99.381 χιλ. και Ευρώ 32.878 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 14,56% και 27,29% αντίστοιχα.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 55.781 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 22.364 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 45.324 χιλ. και Ευρώ 15.414 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή σε ποσοστό 23,07% και 45,09% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε Ευρώ 54.021 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 22.673 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι Ευρώ 46.676 χιλ. και Ευρώ 15.580 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,74% και 45,53% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 40.619 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐ 30.09.2021και σε Ευρώ 18.180 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 33.479 χιλ. και Ευρώ 11.187 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 21,33% και 62,51% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 38.213 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 17.375 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 31.365 χιλ. και Ευρώ 10.519 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 21,83% και 65,18% αντίστοιχα.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 29.099 χιλ. στην περίοδο 01.01.2021‐30.09.2021 και σε Ευρώ 14.005 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021, έναντι Ευρώ 23.534 χιλ. και Ευρώ 8.013 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,65% και 74,79% αντίστοιχα.

 

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η σταδιακή έξοδος των οικονομιών από τα μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας, στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 συνέβαλλε στην επανάκαμψη των φορτίων και της διακίνησης προσώπων. Η επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στην Ελλάδα έγινε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους (14, Μαΐου) και δεδομένου ότι η κρουαζιέρα σταμάτησε ολοκληρωτικά το 2020 η σύγκριση κατ’ εξαίρεση γίνεται με το 2019. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που κατέπλευσαν στο ενιάμηνο του 2021 είναι μειωμένος κατά 43,2% έναντι του ενιαμήνου 2019 (272 έναντι 479 το 2019). Μείωση 75,6% καταγράφεται στους επιβάτες έναντι του 2019 (205.760 επιβάτες έναντι 844.673 το 2019). Στην ακτοπλοΐα στο ενιάμηνο καταγράφεται αύξηση 8% στην επιβατική κίνηση (από 8,7 εκατ. σε 9,4 εκατ.) και 7,5% στην διέλευση οχημάτων (από 1,8 εκατ. σε 1,9 εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Στην περίοδο του ενιαμήνου του 2021 στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 16,6% στη συνολική διακίνηση (από 399.285 TEU σε 465.584 TEU). Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από αυξημένη διακίνηση στο εγχώριο φορτίο 29,2% (από 69.091 σε 89.246TEU) όσο και από αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης κατά 14% (από 330.194TEU σε 376.338TEU). Στην ίδια εννεάμηνη περίοδο στο Car Terminal καταγράφηκε αύξηση κατά 48,8% (από 210.930 σε 313.809) στο σύνολο του φορτίου καθώς τόσο το εγχώριο (22,9%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης αυξήθηκαν (59,8%). Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές αυξήθηκαν κατά 13,7% (από 95 σε 108) στο ενιάμηνο έναντι του 2019, αλλά μείωση (8,2%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 207 σε 190).

 

  1. Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση ή /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021.

 

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 47,5 εκατ. την 30.09.2021, έναντι Ευρώ 50,5 εκατ. την 31.12.2020 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 109,7 εκατ. την 30.09.2021, έναντι Ευρώ 111,4 εκατ. την 31.12.2020. Η οικονομική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της αποπληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2020 ποσού Ευρώ 10.000 χιλ. που διενεργήθηκε το γ’ τρίμηνο του 2021.

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και εντός του γ’ τριμήνου 2021 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των 13,6 εκατ. Ευρώ έναντι 4,1 εκατ. Ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσης.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 264,9 εκατ. την 30.09.2021, έναντι Ευρώ 246,0 εκατ. την 31.12.2020.


About the Author

greekportsads

Comments are closed.

Back to Top ↑