One Team – Your Phygital Agency
Ad

News no image

Published on 28 Σεπτεμβρίου 2016 | by Greekports

0

Συστήνεται Ειδική Γραμματεία Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας

Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ανακοίνωσε κατά την ομιλία της στο φόρουμ με θέμα «Βιομηχανία, Ναυπηγοεπισκευή και Ανάπτυξη», η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θ. Τζάκρη, ως διακριτής οργανικής μονάδας για την εκπόνηση ενιαίας στρατηγικής και ειδικών πολιτικών για την ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας στους τομείς που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του φόρουμ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που πραγματοποιείται σήμερα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με τη συνεργασία του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής Πειραιώς – ΣΒΑΠ.

Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας, ως ενιαίου διοικητικού μηχανισμού χάραξης και υλοποίησης πολιτικής κρίθηκε αναγκαία, καθώς για την επίλυση των χρόνιων ζητημάτων που ταλανίζουν το ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο απαιτείται η συνεργασία και η εμπλοκή μεγάλου αριθμού Υπουργείων.

Οι αρμοδιότητές της Ειδικής Γραμματείας Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας κατ’ αρχήν αφορούν:

α) Τη μελέτη και καταγραφή της κατάστασης των κλάδων αυτών.

β) Τη διαμόρφωση και κωδικοποίηση του εθνικού και νομοθετικού πλαισίου.

γ) Την καταγραφή της διεθνούς νομοθεσίας και εμπειρίας.

δ) Τη διερεύνηση δυνατοτήτων επανεκκίνησης των κλάδων και σύνδεσής τους με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.

ε) Την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για την αναδιάρθρωση και ανάπτυξή τους και τη χάραξη του επιχειρησιακού σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών.

στ) Την εισήγηση της θέσπισης χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων.

ζ) Το συντονισμό και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του κλάδου.

η) Την υποδοχή και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και την παρακολούθηση της έγκρισης και της προόδου υλοποίησής τους καθώς και

θ) Την υποστήριξη των διαδικασιών και την έκδοση των αδειών ή άλλων εγκρίσεων λειτουργίας δραστηριοτήτων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Δρομολογείται η διαδικασία δημιουργίας του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster

Επίσης η κα Τζάκρη ανακοίνωσε τη συγκρότηση Ομάδας Πρωτοβουλίας, από εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων, ιδρυμάτων και επαγγελματικών οργανώσεων των κυρίων κλάδων της ναυτιλιακής δραστηριότητας, για τη δρομολόγηση της διαδικασίας δημιουργίας του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster, με άξονα τη Μεταποιητική και συναφή δραστηριότητα. Δηλαδή μιας Συστάδας Επιχειρήσεων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, πανελλαδικής εμβέλειας.

Η Ομάδα αυτή θα τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και την ευθύνη λειτουργίας της θα έχει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ). Η διαδικασία συγκρότησης της Ομάδας Πρωτοβουλίας κρίθηκε σκόπιμη και αποτελεσματική, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία.

Τα πλεονεκτήματα από την συμμετοχή των επιχειρήσεων και φορέων στο Ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster Μεταποιητικών και άλλων επιχειρήσεων, είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί μεταξύ άλλων διασφαλίζουν:

– Σημαντική τοπική αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και μια υψηλή συγκέντρωση των επιχειρήσεων, που δημιουργούν μια διευρυμένη αγορά και ως εκ τούτου περισσότερες ευκαιρίες για την προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού πελατών.
– Μειωμένα κόστη μεταφορών και πιο απλές αλυσίδες ανεφοδιασμού.
– Ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους.
– Υψηλότερο βαθμό εξειδίκευσης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
– Πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που παρέχει καλύτερα κίνητρα ανάπτυξης σε επιχειρήσεις, φορείς, άτομα, κλπ.
– Ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών του cluster, καθώς η εγγύτητα αυξάνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και διευκολύνει την επικοινωνία.
– Συγκέντρωση των επιχειρήσεων με δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, κάτι που δημιουργεί πέρα από τις οικονομίες συγκέντρωσης και μια δεξαμενή ανθρωπίνων πόρων με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του cluster.
– Ευκολότερη ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας και καινοτομιών.
– Ευνοϊκό περιβάλλον για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και περισσότερες ευκαιρίες για υπάρχουσες ΜΜΕ.
– Επέκταση των αγορών των επιχειρήσεων στον εθνικό και κυρίως στον διεθνή χώρο.

Οι εν δυνάμει συμμέτοχοι του Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster είναι οι κύριοι κλάδοι της ναυτιλιακής δραστηριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς, καθώς και οι υποστηρικτικοί φορείς και οι ενσωματούμενες δραστηριότητες.

Πιο αναλυτικά, οι βασικοί κλάδοι της κατηγορίας αυτής είναι:

Ναυπηγική (εμπορικά, επιβατικά, yacht, αλιευτικά)
Ναυπηγοεπισκευή- Μηχανουργική
Logistics
Κλάδος ηλεκτρονικής και μικρο-ηλεκτρονικής
Κλάδος υδραυλικών συστημάτων
Εξοπλισμός πλοίων
Εφοδιασμός (offshore supply-ενέργεια και προμηθευτές όλων των παραπάνω) και εφοδιαστική αλυσίδα
Ναυτιλιακές συνδυασμένες μεταφορές
Χρηματοδοτικές Υπηρεσίες
Δραστηριότητες Έρευνας και Διάσωσης
Σκάφη αναψυχής
Εμπόριο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Θαλάσσια Εξόρυξη

 

Στην ίδια εκδήλωση, ο κ. Χρήστος Λαμπρίδης, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επεσήμανε την ανάγκη επενδύσεων στα ελληνικά λιμάνια τονίζοντας ότι το θέμα των υποδομών είναι πολύ σημαντικό. Αναφερόμενος ειδικότερα στη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο με την Cosco, επεσήμανε τους κανόνες που διασφαλίζουν τα ενδιαφέροντα και των δύο πλευρών με κοινό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού, για να προσθέσει ότι η επιτυχία των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας θα αποδώσει πολλαπλά και αμοιβαία οφέλη. Αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Λιμένων και στη νέα Διοίκηση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων επισημαίνοντας ότι είναι θετικό για τους επενδυτές να υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων. Σε ό,τι αφορά την εργασιακή ειρήνη, εκτίμησε ότι και οι εργαζόμενοι είναι πλέον ώριμοι για να διασφαλίσουν μία αρμονική συνεργασία μέσα από ένα πλαίσιο σταθερών εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων.

Στις πρωτοβουλίες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Πειραιώς για την ανάπτυξη της εμπορικής, βιομηχανικής και ναυπηγοεπισκευαστικής επιχειρηματικότητας του Πειραιά αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Βασίλης Κορκίδης. Ανάμεσα σε αυτές, η δημιουργία ενός νέου, εξειδικευμένου Τμήματος στο Επιμελητήριο για τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, την καθιέρωση της επισκευαστικής ζώνης του Περάματος σε εξευδικευμένο κέντρο μετατροπής κσι επισκευής πλοίων που μεταφέρουν φυσικό αέριο, καθώς και εγκατάστασης συστημάτων LNG ως καύσιμο πρόωσης των πλοίων, και την αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, η προώθηση της πρωτοβουλίας, που κατέληξε σε Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη σύσταση ομάδας εργασίας, που θα αναμορφώσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης πλοίων, προετοιμάζοντας παράλληλα τη σύσταση αντίστοιχης Γενικής Γραμματείας, ο συντονισμός των προσπαθειών για τη δημιουργία του ναυτιλιακού Cluster, στο πλαίσιο και της συνεργασίας με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η αναβάθμιση της υπηρεσίας έκδοσης αδειών επισκευής πλοίων, σε συνδυασμό με το αίτημα άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας από το Ε.Β.Ε.Π., η επιτυχής ολοκλήρωση δυο Προγραμμάτων κατάρτισης/πιστοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 για 4.000 άτομα, κυρίως της Ναυπηγοεπισκευής, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή, η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, μεταξύ του Ε.Β.Ε.Π. και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμβούργου, που περιλαμβάνει την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις μέλη μας, με τη δημιουργία και παραρτήματος στο χώρο του Επιμελητηρίου, καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση σε εργοδότες και εργαζόμενους, η υποστήριξη στους Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού «HEMEXPO» και τη Διεθνή Ναυτική και Βιομηχανική Ένωση «WIMA», προωθώντας την εξωστρέφεια του κλάδου.
Αναφερόμενος εξάλλου στο όραμα να εξελιχθεί το λιμάνι και η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά στο μεγαλύτερο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο, σε Κέντρο «Logistics», αλλά και σε ένα παγκόσμιο κόμβο θαλάσσιων μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου, ο κ. Κορκίδης ανέφερε ότι το ΕΒΕΠ υπέγραψε προχθές σύμβαση με την εταιρεία που έκανε τη μελέτη των clusters για την Ε.Ε, με στόχο όλες οι επιχειρήσεις υποστήριξης της ναυτιλίας που δραστηριοποιούνται σε συστάδες να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Η σχετική πρόταση θα συμπεριληφθεί στην επιτροπή παρακολούθησης για εξειδίκευση του ΕΣΠΑ στις 13 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, οι εργασίες του οποίου συνεχίζονται, θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα συμπεράσματα της πολύ επίκαιρης μελέτης για την ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα που εκπόνησε το ΚΕΠΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, το επενδυτικό πρόγραμμα της Cosco και οι προτάσεις των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων για την ανάκαμψη της Βιομηχανίας και Ναυπηγοεπισκευής όπως επίσης και για την βιώσιμη ανάπτυξη – περιβαλλοντική βιομηχανία. Στις εργασίες του συμμετέχουν τα συναρμόδια υπουργεία και Δημόσιοι φορείς, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματικοί-επενδυτικοί φορείς, καθώς επίσης και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το φόρουμ οργανώνεται από την επιχειρηματική/επενδυτική πρωτοβουλία Α- Εnergy Ιnvestments.

Tags: , ,


About the Author

greekportsads

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to Top ↑