One Team – Your Phygital Agency
Ad

News αποθηκη

Published on 11 Φεβρουαρίου 2016 | by Greekports

0

Πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής» στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το Συμβούλιο λειτουργεί ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και οργάνωσης της Εφοδιαστικής στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής. Στην πρώτη συνεδρίαση παρέστησαν και μίλησαν, προκειμένου να θέσουν το πλαίσιο, τους στόχους και τις πολιτικές προτεραιότητες η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας και Logistics, Θεοδώρα Τζάκρη και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών, Παναγιώτης Σγουρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης και η Γενική Γραμματέας ΥΠΟΜΕΔΙ Πέτη Πέρκα.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή της η Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη αναφέρθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο ρόλο της για την ελληνική οικονομία. «Η σημερινή 1η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας σηματοδοτεί το έμπρακτο ενδιαφέρον της Πολιτείας για τον κλάδο των Logistics και αποτελεί την αρχή της επίσπευσης πρωτοβουλιών και ενεργειών που θα προσδώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξή του», τόνισε η Υφυπουργός. «Η Ελληνική Πολιτεία στοχεύει στην ανάπτυξη του κλάδου των Logistics και σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του Συμβούλιου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, όλων εσάς, είναι καθοριστικός» σημείωσε η Θεοδώρα Τζάκρη και πρόσθεσε ότι η Πολιτεία περιμένει από το Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις, που βασίζονται στις γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες που δίνει ο Νόμος.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής εμπίπτει ο εντοπισμός των βασικών περιοχών και θεμάτων στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και η διαμόρφωση θέσεων, κατευθύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους. Όπως τόνισε η Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη, το Συμβούλιο δεν έρχεται να λειτουργήσει εκ του μηδενός. Υπάρχει Στρατηγική, υπάρχει πλαίσιο λειτουργίας και η προηγούμενη Επιτροπή Logistics έκανε σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση αυτή, το οποίο χρέος μας είναι να το αξιοποιήσουμε και να το επικαιροποιήσουμε με βάση τα σημερινά δεδομένα» και πρόσθεσε ότι «δύο είναι οι πυλώνες της Στρατηγικής:

ΠΥΛΩΝΑΣ Α’: Ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης με στόχο την εκμετάλλευση του διερχόμενου φορτίου και την ανάπτυξη σχετικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

ΠΥΛΩΝΑΣ Β’: Εκσυγχρονισμός Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και Logistics, ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να αναπτυχθεί και να βοηθήσει ταυτόχρονα υποστηρικτικά, την ανάπτυξη υπόλοιπων τομέων της οικονομίας»

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου η Θεοδώρα Τζάκρη σημείωσε, επιπλέον της στρατηγικής, τις εξής:

 • η δρομολόγηση πρωτοβουλιών με διάρκεια και προοπτική, για τη βελτίωση της οργάνωσης της Εφοδιαστικής και της συνεργασίας των συναρμόδιων δημοσίων αρχών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος και, κατ’ επέκταση, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
 • η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την απομάκρυνση των εμποδίων, την επανεξέταση και περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής
 • η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς τους αρμόδιους Υπουργούς κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων
 • η εκπόνηση Ετήσιου Πλάνου με προτεραιοποίηση ενεργειών
 • η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών, με έμφαση στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής σε σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Εφοδιαστική και
 • η εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες και «πράσινες» δράσεις στην Εφοδιαστική.

Στη συνέχεια η Υφυπουργος Θεοδώρα Τζάκρη αναφέρθηκε στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τα logistics:

 • Η ενεργοποίηση του κεφαλαίου Β του Ν.4032 για τη ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και η έκδοση όλων των απαραίτητων εφαρμοστικών νόμων για την πλήρη ενεργοποίηση τους. «Αποτελεί πάγιο αίτημα της αγοράς όπως έχουμε διαπιστώσει ώστε να απλοποιηθεί η λειτουργία των Κέντρων Διανομής στη χώρα μας και ευρύτερα, να διευκολυνθεί η άσκηση της δραστηριότητας Logistics. Αυτό το σημείο θα αποτελέσει και το σημείο εκκίνησης για το Υπουργείο μας» σημείωσε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός.
 • Η προώθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 

Οι οριζόντιες δράσεις

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Θεοδώρα Τζάκρη προβλέπονται οριζόντιες δράσεις αλλά και εξειδικευμένες δράσεις για την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Στις οριζόντιες Δράσεις περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις»

Πρόγραμμα «Ευέλικτη Μεταποίηση»

Πρόγραμμα «Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία».

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

Στη συνέχεια η Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη αναφέρθηκε στις στοχευμένες παρεμβάσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα που περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

Ι. Ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης εταιρειών logistics βάσει διεθνών προτύπων:

ΙΙ. Ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών:

ΙΙΙ. Ενίσχυση της ηλεκτρονικής ροής πληροφοριών logistics μεταξύ των εμπλεκόμενων στα logistics:

ΙV. Ανάπτυξη κέντρων AGROLOGISTICS:

 1. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

VΙ. Παρατηρητήριο Logistics.

VII. Εθνική δομή στήριξης εξωστρέφειας.

Για τις δύο τελευταίες παρεμβάσεις, η Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη σημείωσε ότι το Συμβούλιο πρέπει να έχει ενεργό ρόλο και, με βάση τη διεθνή εμπειρία, πρέπει να προτείνει τη δομή, τη διαδικασία υλοποίησης και χρηματοδότησης αυτών των δράσεων.

Τέλος η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο συμβουλευτικό ρόλο του Συμβουλίου για την προώθηση των City / Urban Logistics, που αφορούν την Αστική Μεταφορά, την Προσωρινή Αποθήκευση και τη Διανομή Εμπορευμάτων και θα αποτελέσει σημείο αιχμής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

Η Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη ολοκλήρωσε την παρέμβασή της προς το νέο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής τονίζοντας ότι «στο δύσκολο έργο σας θα έχετε την αμέριστη υποστήριξή μας. Σας καλώ να μεταφέρετε στο Συμβούλιο την πολύτιμη εμπειρία σας από την Ελλάδα και από βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού και να συνεργαστείτε στενά και αποτελεσματικά. Μη διστάζετε να προτείνετε ρηξικέλευθες ιδέες και λύσεις. Μόνο έτσι θα κάνουμε όλοι το άλμα μπροστά. Και πρέπει να το κάνουμε για το καλό της χώρας μας»

Ο Υφυπουργός Μεταφορών Παναγιώτης Σγουρίδης στην εισαγωγική του τοποθέτηση προέτρεψε όλους τους ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν μεθοδικά τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας που αναφέρεται στα logistics και στην εξωστρέφεια ειδικότερα.

Ο Υφυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων πως μέχρι τον Ιούλιο του 2016, θα ετοιμαστεί ένα γενικό σχέδιο για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική αλυσίδα (Master Plan) καθώς και ένα πιο εξειδικευμένο σχέδιο δράσης για την Εφοδιαστική (Action Plan). Έχει μάλιστα ζητηθεί τεχνική βοήθεια από την task force γι’ αυτά. Το μεγάλο, μακρόπνοο Στρατηγικό Σχέδιο για τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα προετοιμάζεται παράλληλα και πρόκειται σύντομα να μπει σε διαδικασία προκήρυξης.   Μέσα από τη διαβούλευση και τις προτάσεις το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προσβλέπει στην ρεαλιστικότερη προσέγγιση, στην προσεκτικότερη αποτύπωση των αναγκών και στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει γενικότερα η εμπειρία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου για την Εφοδιαστική Αλυσίδα από την αγορά.

Ο Παναγιώτης Σγουρίδης κλείνοντας, υπογράμμισε ότι: «Η πολιτεία επενδύει σε σας, που είστε η αιχμή του δόρατος της επιχειρηματικότητας. Εσεις μπορείτε να ξεκινήσετε να «ανοίγετε αγορές» και να «κλείνετε συμβόλαια» δηλαδή να υποστηρίζετε την εξωστρέφεια όλων αυτών των «μικρών», που παράγουν, αλλά δε μπορούν να τοποθετηθούν στην αγορά ευρύτερα. Μέσα από τις επιδιωκόμενες συνέργειες και γιατί όχι ακόμη και με την επίτευξη μιας συντονισμένης ανακύκλωσης πόρων και μέσων, μπορεί να δοθεί μια σοβαρή απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας».

Τα μέλη του Συμβουλίου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπέγραψαν η Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη και ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο Υφυπουργός Παναγιώτης Σγουρίδης και ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης από πλευράς Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τo Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα εξής μέλη:

 1. Ιωάννη Μίνη, Καθηγητή Παν. Αιγαίου, ως Πρόεδρο
 2. Παπανικολάου Νικόλαο, υπάλληλο Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 3. Μιλτιάδη Προβατά, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικής Μεταφορών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 4. Αλέξανδρο Κουλίδη, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 5. Γεώργιο Χρυσάφη, υπάλληλο Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α., εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 6. Βασιλική Περιστερά, υπάλληλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, Διευθύντρια Εμπορευματικών Μεταφορών, εκπρόσωπο σιδηροδρομικής επιχείρησης
 7. Γεώργιο Ξηρογιάννη, επικεφαλής Γραφείου Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
 8. Νικόλαο Ροδόπουλο, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εφοδιαστικής Logistics
 9. Πέτρο Σκουλικίδη, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών
 10. Ιωάννη Σιαμά του Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς
 11. Βασίλειο Μπαρμπαγιάννη, Πρόεδρο ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής (Logistics)
 12. Εμμανουήλ Μπαλτά, Τεχνικό Σύμβουλο της ΚΕΕ σε θέματα ΒΙ.ΠΕ. και αδειοδότησης επιχειρήσεων, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
 13. Αθανάσιο Μπαλλή, Καθηγητή ΕΜΠ
 14. Ανέστη Παρταλίδη, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική,
 15. Ανδρέα Λουκάκη, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική,
 16. Θεόδωρο Σκαμάγκο, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική,
 17. Καλλίνικο Καλλίνικο, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική,
 18. Νικόλαο Χαιρέτα του Σταύρου, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική,

Αναπληρωτές των εκπροσώπων ιδιωτικών επιχειρήσεων ορίζονται οι Ιωάννης Σαραντίτης, Σπυρίδων Κυρούσης, Παναγιώτης Κορωναίος, Νικόλαος Λαβίδας.

Παρατηρητές με δικαίωμα λόγου στο Συμβούλιο ορίζονται οι:

 • Αθανάσιος Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτ. Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή τον Χρήστο Λαμπρίδη
 • Απόστολος Κενανίδης, πρόεδρος ΟΦΑΕ
 • Γεώργιος Βλασσόπουλος, Διευθυντής Διοίκησης και Επικοινωνίας ΕΤΑ, με αναπληρώτρια τη Στυλιανή Γυπαράκη, Διευθύντρια Πωλήσεων
 • Δημήτριος Κουτσοθεόδωρος, Πρόεδρος Οργανισμού Κεντρικών Αγορών Αλιείας,
 • Δημήτριος Χαμπίδης του Παναγιώτη, Πρόεδρος Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής διορίζονται για τετραετή θητεία και δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και στις λοιπές δράσεις του Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια κάθε έτους και ότι στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επιτρέπεται να καλούνται εμπειρογνώμονες, ειδικοί, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο, ανάλογα με το θέμα συζήτησης κάθε συνεδρίασης.


About the Author

greekportsads

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to Top ↑